UFABET

ผู้หญิงใจไฮเทค

ผู้หญิงใจไฮเทค

Enactus องค์กรที่มุ่งเน้นพันธกิจภายใต้ Southern Adventist University School of Business ในรัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา ตระหนักดีว่าผู้หญิงทำงานด้านเทคโนโลยีน้อยกว่าผู้ชาย ในปี 2560 Enactus ได้ก่อตั้งโครงการชื่อHigher...

Continue reading...